Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ANTISAL-GOLD

ANTISAL-GOLD

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

              
                                              ΣΥΝΘΕΣΗ


Οργανική ουσία                         45%   Kg/Hl     
  
Ασβέστιο ολικό (CaO)               7,5%      ‘’

Οργανικός άνθρακας                26,5%      ‘’

Καρβοξυλικα οξέα                      15%       ‘’

Συνθετικοί παράγοντες              15%        ‘’

Βόριο(Β)                                    9000 ppm

Ψευδάργυρο(Zn)                        6000 ppm

Μολυβδένιο(Μο)                          250 ppmφυσικοχημικοί παράμετροι:
 pH: 5
πυκνότητα  1,14κg/lt


Χαρακτηριστικά

Υγρό λίπασμα πλούσιο σε χουμικά και ασβέστιο για άμεσο εφοδιασμό του φυτού με ασβέστιο καθώς και με βόριο, ψευδάργυρο μολυβδαίνιο, στοιχεία απαραίτητα για την καλή ανθοφορία του  φυτού.

Η σύνθεση του επιτρέπει την ανταλλαγή του νατρίου, το οποίο αντικαθίσταται με ασβέστιο, στο έδαφος και το νερό και στη συνέχεια την απομάκρυνση του με το νερό αποστράγγισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε αλατομένα νερά.
Το Antisale-Gold μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα ασβεστίου στο έδαφος, όπου το στοιχείο αυτό είναι χαμηλό.
Προωθεί τον αποθησαυρισμό ουσιών από τις ρίζες, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη ανάπτυξη του φυτού, με τη βελτίωση της απορρόφησης των διαλυμένων ουσιών στο έδαφος.


Περίοδος εφαρμογής
Σε κάθε εποχή του χρόνου ή χρησιμοποιώντας το πλάνο λίπανσης .

Δόση
Η δόση που θα πρέπει να είναι ανάλογη προς την συγκέντρωση των αλάτων νατρίου στο έδαφος.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑ                        υδρολίπανση                           ψεκασμός

1 3  Milisiems/cm.                                        2-4 cc/ 100Lνερού                          0,3-0,5%    
3 - 6  Milisiems/cm.                                         4-7 cc/100 L νερού