Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ATRIFOL-C

ATRIFOL-C 


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (N) ολικό                30         kg/HL

Άζωτο (N) οργανικό          26               ‘’

Άζωτο (N) Νιτρικό            3.6              ‘’

Ασβέστιο (CaO)               5.5              ‘’

Οργανική ουσία                 10             ‘’

Φουλβικά οξέα                     9             ‘’

Χουμικά                              10             ‘’Φυσικοχημικοί παράμετροι:
pH: 1.5
πυκνότητα:1,3 Κιλά/Λίτρο
                                 
Χαρακτηριστικά

Ειδικό υγρό λίπασμα για εφαρμογή με υδρολίπανση.
Λόγω των χαρακτηριστικών του αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, βελτιώνει τη δομή του
εδάφους, αυξάνει το πορώδες του εδάφους, τη διαπερατότητα και  τη κατακράτηση νερού.
Αυξάνει το επίπεδο των βακτηρίων στο έδαφος, αυξάνοντας την αφομοίωση των αζωτούχων ενώσεων.
Αποτρέπει την έλλειψη σιδήρου και άλλων μέταλλων, όπως Zn και Mn αφού ενεργεί ως φορέας για τη μεταφορά των εν λόγω μετάλλων στο φυτό.
Διεγείρει τον μεταβολισμό των φυτών και ενισχύει την ανάπτυξη των φύλλων, των βλαστών και καρπών.
Η παρουσία φουλβικού οξέος αυξάνει την ανταπόκριση  από τα φυτά προωθώντας την ανάπτυξής τους.
Αυξάνει την αντοχή των φυτών στον παγετό .
Βελτιώνει την ποιότητα των φρούτων και τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά.
Το όξινο PΗ  βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του λιπάσματος αλλά και  
την αφομοίωση, τόσο των στοιχείων του λιπάσματος, όσο και των στοιχείων που βρίσκονται στο έδαφος.
Ιδιαίτερα συστήνεται σε εδάφη ασβεστολιθικά ή με υψηλό PΗ.
Δημιουργεί καλύτερες συνθήκες αποστράγγισης.
Το ασβέστιο απομακρύνει το Νάτριο από το έδαφος αφού το αντικαταστήσει και  εκπλυθεί με το νερό άρδευσης. 
Στην περίπτωση του αλκαλικού νερού ή αλατούχων εδαφών και σε συνδυασμό με χουμικά οξέα βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις της καλλιέργειας.
Βελτιώνει τη συνοχή των φυτικών ιστών και την αντοχή τους σε παγετό.

Περίοδος εφαρμογής

Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή του έτους, η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται με θερμοκρασίες εδάφους περίπου 15 ° C.


Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Άνθη & κηπευτικά


2-5 λτ/στρέμμα

Οπωροφόρα


10-20λτ/στρέμμα

Αμπέλι & ελίες


12-20 λτρ/στρέμμα

Η δοσολογία και ο αριθμός των επεμβάσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες των διαφόρων καλλιεργειών,  γι 'αυτό συνιστάται η χρήση του προϊόντος, μετά από ανάλυση φυλλώματος, ή χρησιμοποιώντας το πλάνο λίπανσης.