Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ATRIFOL

ATRIFOL


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (N) ολικό                30    Kg/HL
                                                 
Άζωτο (N) οργανικό          20      ‘’

Άζωτο (N) Νιτρικό              5      ‘’

Άζωτο αμμωνιακό              5       ‘’ 

Οξείδιο του καλίου(K2O)    1        ‘’

Οργανική ουσία                 10      ‘’

Χουμικά                              10     ‘’       

Φουλβικά οξέα                     9      ‘’Φυσικοχημικοί παράμετροι:
pH: 4,2
πυκνότητα:1,23 κιλά/Λίτρο
           
Χαρακτηριστικά:
Ειδικό υγρό λίπασμα για εφαρμογή με υδρολίπανση.
Λόγω των χαρακτηριστικών του αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, βελτιώνει τη δομή του
εδάφους, αυξάνει το πορώδες του εδάφους, τη διαπερατότητα, και  τη κατακράτηση νερού.
Ευνοεί την έκπτυξη δευτερογενών ριζών και συνεπώς, αυξάνει την όγκο των ριζών.
Αυξάνει το επίπεδο των βακτηρίων στο έδαφος, αυξάνοντας την αφομοίωση των αζωτούχων ενώσεων.
Αποτρέπει την έλλειψη σιδήρου και άλλων μετάλλων, όπως Zn και Mn αφού ενεργεί ως φορέας για τη μεταφορά των εν λόγω μετάλλων στο φυτό.
Διεγείρει τον μεταβολισμό των φυτών και ενισχύει την ανάπτυξη των φύλλων, των βλαστών και καρπών.
 Αυξάνει την αντοχή των φυτών στον παγετό .
Βελτιώνει την ποιότητα των φρούτων και των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών.
Το όξινο PΗ  βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του λιπάσματος αλλά και  
την αφομοίωση, τόσο των στοιχείων του λιπάσματος, όσος και των στοιχείων που βρίσκονται στο έδαφος.
Ιδιαίτερα συστήνεται σε εδάφη ασβεστολιθικά, ή με υψηλό PΗ.
Δημιουργεί καλύτερες συνθήκες αποστράγγισης.
Στην περίπτωση του αλκαλικού νερού ή αλατούχων εδαφών και σε συνδυασμό με χουμικό οξέα βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις της καλλιέργειας.

Εποχή εφαρμογής:
Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή του έτους, η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται με θερμοκρασίες εδάφους περίπου 15 ° C.Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Άνθη & κηπευτικά


2-5 λτ/στρέμμα

Οπωροφόρα


10-20λτ/στρέμμα

Αμπέλι & ελίες


12-20 λτρ/στρέμμα
Η δοσολογία και ο αριθμός των επεμβάσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες των διαφόρων καλλιεργειών,  γι 'αυτό συνιστάται η χρήση του προϊόντος, μετά από ανάλυση φυλλώματος, ή χρησιμοποιώντας το πλάνο λίπανσης.