Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

CALCIMAG

CALCIMAG


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ


Ολικό άζωτο                                                                 10,2  Kg/Hl 
              
Νιτρικό άζωτο                                                             10,2   Kg/Hl   
     
Ασβέστιο ( CaO)                                                          11,7   Kg/Hl  

Mαγνήσιο (MgO)                                                            5     Kg/Hl 


φυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα: 1,27  Kg/L
PΗ = 4-6


Χαρακτηριστικά

Υγρό  λίπασµα,  ρυθµιστής  των  ελλείψεων  Ca  και  Mg.  Εµπλουτισµένο   µε  Ca  ευνοεί  
τον σχηµατισµό ισχυρότερων ιστών, αυξάνει την αντοχή στις παγωνιές και αντιµετωπίζει την επίθεση των εντόµων και ακάρεων. Η πλούσια περιεκτικότητα του σε Mg συμβάλει στη φυσιολογική ανάπτυξη του φυτού και προλαμβάνει τυχόν ελλείψεις. Η χρήση του ενδείκνυται ειδικά όταν υπάρχει έλλειψη και των δύο στοιχείων συγχρόνως ή όταν πρόκειται για ευαίσθητα φυτά που παρουσιάζουν ανεπάρκεια αυτών των δύο στοιχείων


Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήσηΚηπευτικά


0,25 - 0,75% του νερού για ψεκασμό στις διαφυλλικές εφαρμογές. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, η εφαρμογή επαναλαμβάνεται μετά από διάστημα 7 ημερών.
Ελαιώνες και οπωροφόρα
0,3 - 1 % του νερού για ψεκασμό στις διαφυλλικές εφαρμογές .                                                                                  H  εφαρμογή επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά μετά από διάστημα 20 ημερών.
Εάν η έλλειψη είναι ιδιαίτερα μεγάλη συμβουλευτείτε έναν αρμόδιο τεχνικό για τον τρόπο και τη δοσολογία.


Αμπέλι
0,3 - 1% του νερού για ψεκασμό στις διαφυλλικές εφαρμογές. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, η εφαρμογή επαναλαμβάνεται μετά από διάστημα 15 ημερών.


∆οσολογία για Υδρολίπανση
Στις περιόδους της μεγαλύτερης αύξησης 2,5 με 7,0 λίτρα /στρέμμα και έτος, ανάλογα με τον τύπο της καλλιέργειας και τις συνθήκες.