Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

CARBOCAL

CARBOCAL


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΣΥΝΘΕΣΗ


Ολική Οργανική Ύλη

2

Kg/HlΑσβέστιο (CaO)
12
Kg/HlΧουµικά οξέα
2
Kg/HlΑνθρακικά άλατα
13
Kg/Hl

φυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα: 1,5 Kg/L
PH: 7,5Χαρακτηριστικά

Λίπασμά για εδάφη µε χαμηλή περιεκτικότητα  σε ασβέστιο  και µε διακυμάνσεις  στη σύστασή τους
όπως χαμηλό ΡΗ, ελάχιστα ανθρακικά άλατα, αλατότητα κλπ. Λόγω της σύνθεσής του όταν αναμιχθεί µε το νερό του ποτίσματος διατίθεται από τη ρίζα µε τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  βελτιώνοντας  το  περιβάλλον  της  και  βοηθώντας  την καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Δόση  
Εφαρμόζεται  στην υδρολίπανση.  Για τη διάλυσή  του στο νερό πρέπει  να λαμβάνεται  υπ’όψιν η σύνθεση του νερού και του εδάφους στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Κηπευτικά


7,5-25 λτ/στρέμμα

Οπωροφόρα


15-30λτ/στρέμμα

Αμπέλι


10-20 λτρ/στρέμμα
Ελιές

10-30 λτρ/στρέμμα