Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

FITOFOR

FITOFOR


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΣΥΝΘΕΣΗ


Φωσφόρος (P2O5)
22 %


Κάλιo (K2O)
15 %


Ολικό χουµικό εκχύλισµα
7 %


Βιοδιεγέρτες
7 %


φυσικοχημικοί παράμετροι:
Ph: 4,1
Πυκνότητα: 1,35 Kg/L
 Χαρακτηριστικά
Λόγω της περιεκτικότητας σε φωσφόρο και κάλιο, παρεμβαίνει θετικά στο φυτό σε
περιόδους µμεγάλης ανάγκης αυτών των στοιχείων, όπως στην περίοδο της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της ωρίμανσης των καρπών. Ο τρόπος παρουσίας του φωσφόρου παρακινεί τον σχηματισμό φυσικών ουσιών που αυξάνουν την αντοχή του φυτού απέναντι σε ασθένειες που προκαλούνται από µμύκητες.

Ευνοεί την είσοδο και απορρόφηση από το φυτό άλλων στοιχείων λιγότερο κινητικών και δυσκολότερης διείσδυσης, όπως το ασβέστιο, το βόριο, το µμαγνήσιο και ο ψευδάργυρος. Η γρήγορη αντίδραση που προκύπτει  µετά την εφαρμογή του το μετατρέπει σε ένα αποτελεσματικό µέσο κατά των ελλείψεων και/ή των καταστάσεων αδυναμίας που προκαλούνται από κρυπτογαµικές ασθένειες.


Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Οπωροφόρα
0,2--0,5% νερού για ψεκασμό
1-2 L/στρ/ άρδευση
Κηπευτικά & ανθοφόρα
0,1--0,5% νερού για ψεκασμό
1-2 cc/m2/ άρδευση
Φράουλες
0,2—0,75%  νερού για ψεκασμό
1-2,5 L/στρ/ άρδευση
Ελαιώνες & αμπελώνες
0,25--1% νερού για ψεκασμό
3-10 L/στρ/Έτος