Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

FOLICUPRO

FOLICUPRO


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Χαλκός                                    70% β/ο
(οξυχλωριούχος χαλκός)       

Άζωτο(νιτρικό)                         6% β/ο


φυσικοχημικοί παράμετροι:
pH:3
πυκνότητα 1,5 Kg/lt

Χαρακτηριστικά
Το FOLICUPRO 70 είναι υγρό λίπασμα πλούσιο σε χαλκό, για χρήση από τα φύλλα, τόσο
ως πηγή χαλκού για τα φυτά, όσο και για την προστασία και την πρόληψη μυκητολογικών ασθενειών.

Εφαρμογές
Το FOLICUPRO 70 συνιστάται στις ακόλουθες καλλιέργειες: ελιές, οπωροφόρα, αμπέλια, κηπευτικά, λουλούδια

Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Ελιές
250-400 cc/100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος

Εσπεριδοειδή
150-200 cc/100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος

Κηπευτικά
150-200 cc/100 λίτρα  ψεκαστικού διαλύματος.
Τρόπος εφαρμογής
Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης.
Να μην υπερβαίνονται οι καθορισμένες δόσεις.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή
Για όλες τις καλλιέργειες: 15 ημέρες.

Συνδυαστικότητα
Ο συνδυασμός με διθειοκαρβαμιδικά είναι πολύ αποτελεσματικός. Δεν συνδυάζεται με Thiram, πολυσουλφίδια, και με σκευάσματα τα οποίο έχουν αντίδραση πολύ όξινη ή πολύ αλκαλική.
Συνίσταται να προηγηθεί δοκιμή για πιθανή ευαισθησία στον χαλκό σε ορισμένες ποικιλίες μήλων, αχλαδιών, ροδάκινων, κολοκυνθοειδών, κ.λπ
Συνιστάται να γίνεται δοκιμή για πιθανή φυτοτοξικότητα πριν από την εφαρμογή του προϊόντος στο αμπέλι και να μην εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ