Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

FULVISIL

FULVISIL


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΣΥΝΘΕΣΗ

Ολική οργανική ύλη

35,84

% β

Χουµικό εκχύλισµα
26,98
% β
Φουλβικά οξέα
26,98
% β
∆ιοξείδιο του πυριτίου (SiO2)
2,77
% β
Ολικό άζωτο
2,56
% β
Φωσφόρος (P2O5)
0,76
% β
Κάλιo (K2O)
9,28
% β
Ca+Mg+ S
1,70
% β
Σίδηρος (Fe)
537,6
ppm

φυσικοχημικοί παράμετροι:
PH: 10
Πυκνότητα: 1,26 Kg/L

Χαρακτηριστικά
Υγρό λίπασµα ειδικό για υδρολίπανση.  Λόγω των χαρακτηριστικών του αυξάνει την
ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων ενισχύοντας τη δοµή του εδάφους µε αποτέλεσμα την μεγαλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, την διαπερατότητα και την κατακράτηση  νερού.  Ευνοεί  τις  πλευρικές  ρίζες  και  κατά  συνέπεια  ενισχύει  το ριζικό σύστηµα. Η παρουσία των φουλβικών οξέων βελτιώνει την αυξητική αντίδραση, ευνοώντας έτσι την ανάπτυξη του φυτού.
Τα οργανικά συστατικά που περιέχει είναι φυτικά εκχυλίσµατα που προέρχονται από την διαδικασία της ζύµωσης και της απόσταξης της µελάσας.Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Άνθη & κηπευτικά


1-3 lt/στρ κάθε 7-10 ηµέρες
Οπωροφόρα


10-20 lt/στρ/έτος
Αμπέλι


10-20 lt/στρ/έτος
Ελαιώνες

6-15 lt/στρ/έτος