Τρίτη 12 Μαΐου 2015

ATRIFOL-K

ATRIFOL-K 


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΣΥΝΘΕΣΗ

Ολικό άζωτο                                      0,16      % β/β

Κάλιo (K2O)                                     12,6       % β/β

Ολική οργανική ύλη                           6,47      % β/β

Ολικός οργανικός άνθρακας              3,78      % β/β 

 Χουµικό εκχύλισµα                           6,47     % β/β

Φουλβικά οξέα                                   5,88     % β/β

Ασβέστιο (CaO)                                1260 ppm

Mαγνήσιο                                           849      ppmΦυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα: 1,19 Kg/L
PH: 5,8


Χαρακτηριστικά

Υγρό λίπασµα ειδικό για υδρολίπανση. Λόγω των χαρακτηριστικών του αυξάνει την ικανότητα της κατιονικής ανταλλαγής και ενισχύει τη δοµή του εδάφους µε τον σχηµατισµό
στοιχείων που βελτιώνουν το πορώδες, την διαπερατότητα και την κατακράτηση νερού. Ευνοεί τις πλευρικές ρίζες και κατά συνέπεια ενισχύει την ικανότητα του ριζικού συστήµατος. Η παρουσία των φουλβικών οξέων βελτιώνει την αυξητική αντίδραση, ευνοώντας έτσι την ανάπτυξη του φυτού. Ενισχύει την βακτηριακή χλωρίδα του εδάφους. Βοηθάει τον µεταβολισµό του φυτού και ενισχύει την ανάπτυξη των φύλλων, των κλαδιών και των καρπών. ∆ιεγείρει τον µεταβολισµό του φυτού επιτυγχάνοντας έτσι αύξηση των διαστάσεων του καρπού και µεγάλη ικανότητα αντοχής για τη συντήρησή του. Αυξάνει επίσης την ποσότητα λιπαρών και σακχάρων του καρπού. Παρεµβαίνει στη ρύθµιση του ανοίγµατος των στοµάτων βελτιώνοντας την διαπνοή του φυτού και την αντοχή του στην ξηρασία και τις παγωνιές.

Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση

Κηπευτικά1 - 3 lt/στρ κάθε 7/10 ηµέρες

Οπωροφόρα10 - 20 L/στρ/Έτος

Ελιές6 - 15 L/στρ/Έτος
Αμπέλι

7,5 - 15 L/στρ/Έτος