Τρίτη 12 Μαΐου 2015

BOROTEC

BOROTEC


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΣΥΝΘΕΣΗ


Bόριo (B):     9,6 % β/ο  -  8 % β/β

Φυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα: 1,2 kg/lt

PH: 7,5-8,5

Χαρακτηριστικά

Υγρό λίπασμα που ενδείκνυται  ειδικά για να καλύψει την έλλειψη βορίου ή να συμπληρώσει 
τη λίπανση σε όλων των ειδών τις καλλιέργειες. Πλήρως υδατοδιαλυτό απορροφάται από όλα τα μέρη του φυτού 


Δόση
Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Κηπευτικά

0,1-0,25%
0,4-0,6 λτ/στρέμμα
μέχρι να φτάσει η δόση στα 1,5-3,0 L / στρέμμα / έτος
Οπωροφόρα

0,1-0,3%
0,4-0,6 λτ/στρέμμα
μέχρι να φτάσει η δόση στα 1,5-3,0 L / στρέμμα / έτος
Αμπέλι

0,2-0,5%
 Επαναλαμβάνεται δύο με τρεις φορές το χρόνο.
0,5-0,8 λτ/στρέμμα
μέχρι να φτάσει η δόση στα 1,5-3,0 L / στρέμμα / έτος
Ελιά
0,2-0,5%
 Επαναλαμβάνεται δύο με τρεις φορές το χρόνο
0,5-0,8 λτ/στρέμμα
μέχρι να φτάσει η δόση στα 1,5-3,0 L / στρέμμα / έτος