Τρίτη 12 Μαΐου 2015

FERRO-POWER

FERRO-POWER


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ


Υδατοδιαλυτός σίδηρος (Fe)                    6,0% β/β

Χηλικός σίδηρος (Fe) [o,o] EDDHA         4,8% β/β

Χηλικός σίδηρος (Fe) [o,p] EDDHA          1,2 % β/β
Φυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα: 1,21 Kg/L
PH: 8.0 +- 0.5


Χαρακτηριστικά
FERRO-POWER   είναι ένα λίπασμα ιδιαίτερα αφομοιώσιμο από το φυτό και
αποτελείται από πολύ ψηλούς κόκκους υδατοδιαλυτούς ακόμη και σε μη φυσιολογικές συνθήκες PH νερού και εδάφους. Η χρήση του προλαμβάνει και αντιμετωπίζει την έλλειψη σιδήρου σε οποιονδήποτε τύπο καλλιέργειας, που παρουσιάζει χλώρωση σιδήρου.

Τρόπος χρήσης


Το FERRO-POWER, πρέπει να εφαρμοστεί κατά προτίμηση σε ξηρό έδαφος με διασκορπισμό των κόκκων στο μέρος με τη μεγαλύτερη παρουσία του ριζικού συστήματος, ώστε να διαλυθεί από το  νερό  της  βροχής  ή  να  ενσωματωθεί  στο  νερό  της  άρδευσης  το  οποίο  θα  βοηθήσει  τη διαλυτότητά του, την διείσδυσή του στο έδαφος και την απορρόφηση από το ριζικό σύστημα. Επίσης, είναι δυνατή η διαφυλλική εφαρμογή του προϊόντος με άφθονη ποσότητα νερού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί κατά προτίμηση το βράδυ, για να απορροφηθεί καλύτερα. Για την συγκεκριμένη χρήση του προϊόντος συμβουλευτείτε την τεχνική μας υπηρεσία.

Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση της προτεινόμενης δοσολογίας.

Δόση
Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση

Κηπευτικά & ανθοκομικά


1-5 g/m^2

Οπωροφόρα, Εσπεριδοειδή και  ΕλιέςΝεοφυτευμένα δέντρα: 5-15 g/δέντρο Δέντρα σε πλήρη παραγωγή: 30-50 g/δέντρο
 Πολύ ανεπτυγμένα δέντρα: 60-100 g/δέντρο


Αμπέλι


Νεοφυτευμένα φυτά: 3-5 g/φυτό
Φυτά σε πλήρη παραγωγή: 5-10 g/φυτό