Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

FULVITEC

FULVITECΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν) οργανικό              1.80  Kg/HL

Οργανική ουσία ολική            35       “

Φουλβικά οξέα                      33       “

Χουμικα                                  34       “

Οργανικός άνθρακας               20,4    “

Κ2Ο                                         4.2   “

Ca-Mg-S                                  7     “

Fe                                        425 ppm
Zn                                         38 ppm


φυσικοχημικοί παράμετροι:
Ph: 5,6
Πυκνότητα: 1,17 Kg/L


Χαρακτηριστικά
Ειδικό υγρό λίπασμα για  εφαρμογή σε  υδρολίπανση. Η υψηλή συγκέντρωση των
φουλβικών και χουμικων οξέων αυξάνει την ανταλλαγή κατιόντων, βελτιώνοντας τη δομή του εδάφους δημιουργώντας συσσωματώματα, αυξάνει σταδιακά την πορώδη υφή, την περατότητα και την συγκράτηση  του νερού. Βελτιώνοντας τη δομή του εδάφους, η απορρόφηση των στοιχείων υποκινεί την έκπτυξη των ριζών.
Σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, πλατύφυλλων ευνοεί τον σχηματισμό ανθεκτικών φύλλων.
.

          Περίοδος εφαρμογής
Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περίοδο του έτους, η καλύτερη αποδοτικότητα λαμβάνεται με τις θερμοκρασίες του εδάφους γύρω στους 1 5 βαθμούς


Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Άνθη & κηπευτικά


2-5     lt/στρέμμα.
Οπωροφόρα


10-20 lt/στρέμμα
Αμπέλι και ελιά


15-20 lt/στρέμμα

Η δοσολογία και ο αριθμός των επεμβάσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες των διαφόρων καλλιεργειών,  γι 'αυτό συνιστάται η χρήση του προϊόντος, μετά από ανάλυση φυλλώματος, ή χρησιμοποιώντας το πλάνο λίπανσης.