Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

KAOFOL

KAOFOL

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΣΥΝΘΕΣΗ


Άζωτο ολικό (Ν)                                    2  Kg/HL

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (Ρ205)    14     ‘’

Οξείδιο του καλίου (Κ2Ο))                   32     ‘’

Βόριο (Β)                                            0,03    ‘’

Χαλκός (Cu)                                       0,05    ‘’


φυσικοχημικοί παράμετροι:
PΗ:7,5
Πυκνότητα : 1,34 Kg/L

Χαρακτηριστικά

Υγρό λίπασμα πλούσιο σε κάλιο και φώσφορο και άμεσα αφομοιώσιμο, για εφαρμογή σε
περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη αυτών των στοιχείων, η επιθυμούμε την γρήγορη αύξηση τους. Ιδιαίτερα  ενδεδειγμένο σε  καλλιέργειες όπου οι απαιτήσεις σε κάλιο είναι αυξημένες  στο τελικό στάδιο  για  την αύξηση τω σακχάρων και των ποιοτικών  χαρακτηριστικών των παραγομένων  προιόντων .

Ενδείξεις

Στο μίγμα με Madural  προωθεί την ωρίμανση και αυξάνει τον βαθμό σακχάρων, ενδυναμώνει  τον χρωματισμό στα φρούτα .
Στην ελιά αυξάνει την ποσοστό του λαδιού και βοηθάει στην ελαχιστοποίηση του πεσίματος του καρπού .
Σε  καλλιέργειες λουλουδιών  βελτιώνει  την ποιότητα  των χρωμάτων .
Στην τομάτα σε συνδυασμό με Regefol βελτιώνει το χρώμα και την γεύση των καρπών.
Στο αμπέλι βελτιώνει την ποιότητα αυξάνοντας τα σάκχαρα.


Περίοδος εφαρμογής 
Σε οποιαδήποτε εποχή ανάλογα με τις απαιτήσεις των καλλιεργειών.
Όχι τις πολύ θερμές ημέρες

                                                                 Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Άνθη & κηπευτικά

0,2-0,3%   

Ελιές & Αμπέλι

0,2-0,3%   

Δενδροκομία

0,5-0,6%