Τρίτη 12 Μαΐου 2015

LONG LIFE

LONG LIFE

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΣΥΝΘΕΣΗ


Ασβέστιo (CaO)                      6,2       %

Συµπλεκτικοί παράγοντες       2,5       %

Πυρίτιo (SiO2)                         10,8     %

Κάλιo (K2O)                            10,8     %


φυσικοχημικοί παράμετροι
Πυκνότητα: 1,21 Kg/L
PH : 12


ΧαρακτηριστικάΥγρό λίπασµα για υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρµογή.

Ρυθµιστής ελλείψεων ασβεστίου και καλίου, ειδικά σε περιπτώσεις µεγάλης ανάγκης. Η σύνθεση αυτή ενδείκνυται για την µείωση και εξισορρόπηση των αλάτων του εδάφους, και την βελτίωση της αντοχής του φυτού στο στρες που προκαλείται από την αλατότητα. Εµπλουτισµένο µε πυρίτιο και ασβέστιο βοηθάει το φυτό να αυξήσει την αντοχή των ιστών του απέναντι στις επιθέσεις µυκήτων και εντόµων. Με τον ίδιο τρόπο βελτιώνει την διατήρηση και ποιότητα των καρπών. Αυξάνει και ευνοεί την παραγωγή αυτοάµυνας των φυτών (SAR).


Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Κηπευτικά

0,3– 1 % νερού για ψεκασμό
1-2 cc/m2 κάθε 7-10 ηµέρες

Οπωροφόρα


0,5– 1,5 % νερού για ψεκασμό
5-12 lt/στρ/έτος

Αμπέλι


0,5– 2 % νερού για ψεκασμό
5-12 lt/στρ/έτος
Φράουλες
0,3– 1,5 % νερού για ψεκασμό
5-15 lt/στρ/έτος
Ελιές
0,5– 2 % νερού για ψεκασμό
5-10 lt/στρ/έτος