Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

MACFERT


MACFERT


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΣΥΝΘΕΣΗΟργανικό άζωτο                                             
0,4               
% β/β
Νιτρικό άζωτο
3,6
% β


Κάλιο(Κ2Ο)                                 

2,25            
% β

Ολικό άζωτο                                

4,0          
% β

Mαγνήσιο (MgO)
3,0
% β
Σίδηρος (Fe)
2,0
% β
Ψευδάργυρος (Zn)
1,0
% β
Bόριο (B)
0,5
% β
Ολική οργανική ύλη
20,0
% β
Ολικός οργανικός άνθρακας
11,3
% β
Χουµικό εκχύλισµα
15,2
% β
Φουλβικά οξέα
15,2
% βφυσικοχημικοί παράμετροι:
PH: 2
Πυκνότητα: 1,3 Kg/LΧαρακτηριστικά

Υγρό λίπασμα ειδικό για υδρολίπανση. Λόγω των χαρακτηριστικών του αυξάνει
την ικανότητα  ανταλλαγής κατιόντων για την καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, ενισχύοντας τη δοµή του εδάφους, βελτιώνοντας το πορώδες, την διαπερατότητα και την κατακράτηση  νερού.  Ευνοεί  τις  πλευρικές  ρίζες  και  κατά  συνέπεια  ενισχύει  την ικανότητα του ριζικού συστήµατος. Ειδικό για τη µεταφορά του µαγνησίου, µέσω των ριζών, που ευνοεί την εύκολη αφοµοίωση των φουλβικών. Επίσης η ισορροπηµένη αναλογία σε σίδηρο-ψευδάργυρο-βόριο βοηθάει να αντιµετωπιστεί η έλλειψη αυτών των στοιχείων.
Τα οργανικά στοιχεία είναι φυτικά εκχυλίσµατα που προέρχονται από την διαδικασία της ζύμωσης και της απόσταξης της μελάσας

Δόση

            
Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Οπωροροφόρα
0,2-0,75 % νερού για ψεκασμό
5-12 lt/στρ/έτος
Κηπευτικά και άνθη
0,1-0,75 % νερού για ψεκασμό
1-2 lt/στρ κάθε 7-10 ηµέρες
Ελαιώνες
0,25-1 % νερού για ψεκασμό
5-10 λτρ/στρέμμα
Αµπελώνες
0,25-1 % νερού για ψεκασμό
5-12 lt/στρ/έτος