Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

MADURAL


MADURAL


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΣΥΝΘΕΣΗ

Οργανική ουσία                  20  Kg/HL

Φώσφορος (Ρ205)               6      ‘’

Κάλιο(Κ20)                         12     ‘’

Θεικός Σίδηρος (FeSO4)     1      ‘’  

Μαγγάνιο(Μη)                     0.5    ‘’   
                                
αμινοξέα                             6,5    ‘’

Παράγοντες   ωρίμανσης    15    ‘’


φυσικοχημικοί παράμετροι:
ΡH:6,5
Πυκνότητα: 1,3 Kg

Χαρακτηριστικά
Ειδικό υγρό λίπασμα για εφαρμογές στα φυτά όπου ευνοεί την διαδικασία παραγωγής και αυξάνει την
αποδοτικότητα. Βοηθά την ωρίμανση, το σχηματισμό σακχάρων και την παραγωγή χρωστικών ουσιών αυξάνοντας τον σχηματισμό των ανθοκυανών.
Το αποτέλεσμα του προϊόντος είναι καλύτερο σε συνδυασμό με ισορροπημένη λίπανση . Η δράση του δεν είναι ορμονικού τύπου αλλά ενεργεί στις διαδικασίες της φυσικής ωρίμανσης τις οποίες εντείνει και επιταχύνει. Περιέχει φυσικά πρόσθετα που ευνοούν την απορρόφηση.

Ενδείξεις
Αυξάνει την παραγωγή σε σάκχαρα
Αυξάνει το μέγεθος του καρπού
Ευνοεί την ωρίμανση των φρούτων
Βελτιώνει το χρωματισμό της επιδερμίδας στα φρούτα
  Σε συνδυασμό με kaofol μειώνει την αποκόλληση των καρπών στις ελιές
  Σε συνδυασμό με Kaofol επισπεύδει και βελτιώνει την ωρίμανση και το χρωματισμό των φρούτων
  Αυξάνει στον όγκο και το βάρος των φρούτων.

Εποχή εφαρμογής

Ενδεδειγμένο για τα τελευταία στάδια της καλλιέργειας, στη φάση της ωρίμανσης ή στην αλλαγή χρώματος στα φρούτα. Να γίνονται τουλάχιστον δύο εφαρμογές με διαφορά 15-20 ημερών μεταξύ τους. θετικά αποτελέσματα διασφαλίζονται στο θερμοκήπιο στη δόση 3 λίτρα στα 1000 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος.


Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση

0,5-1 %