Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

MAGNEFOL

MAGNEFOL


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΣΥΝΘΕΣΗ


Άζωτο  (N) ολικό                   7Kg/HL

O
ξείδιο  μαγνησίου (MgO)    9    ‘’

Βόριο (B)                          0,08   ‘‘

Χαλκός  (Cu)                    0.12   ‘’

Σίδηρος  (Fe)                    0,04    ‘’


φυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα :1,24 Kg/lt
pH:4,0

Χαρακτηριστικά
Πλούσιο σε μαγνήσιο το οποίο το καθιστά κατάλληλο για την λίπανση εκείνων των φυτών
που το χρησιμοποιούν σε μεγάλες ποσότητες. Ενισχύει   το σχηματισμό χλωροφύλλης εξαλείφοντας τα προβλήματα χλώρωσης.
Ανυψώνει τα επίπεδα μικροστοιχείων χωρίς απαίτηση χρησιμοποίησης άλλων χηλικών προϊόντων, ακόμα συντελεί στην μείωση του κόστους δίνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα.
Περιέχει προσκολητικό  το οποίο βοηθάει στην αφομοίωση και διεγείρει των μεταβολισμό των φυτών.
Μπορεί  να χρησιμοποιείται  σε περιοχές όπου υπάρχουν συχνοί παγετοί την άνοιξη και το φθινόπωρο, καθώς αυξάνει την αντίσταση στον παγετό.
Αποτρέπει τις τροφοπενίες αν αυτές υπάρχουν τις διορθώνει.
Βελτιώνει το pH των αλκαλικών υδάτων. 
Εποχή εφαρμογής

Σε οποιαδήποτε περίοδο και φάση της καλλιέργειας, ιδιαίτερα πριν από το κλείσιμο των άνθεων.
Να αποφεύγεται η χρήση του τις θερμές ημέρες των καλοκαιρινών μηνών καθώς και τις βροχερές ημέρες.


Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Άνθη & κηπευτικά

0,8 -1,0%
3-5 Lt/στρέμα
Οπωροφόρα

1,0 -2,0%
20-30 Lt/στρέμμα
Ελιά

2,0- 4,0%
30-35 Lt/στρέμμα
Αμπέλι
1,0 -1,5%
20-30 Lt/στρέμμαΗ δοσολογία και ο αριθμός των επεμβάσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες των διαφόρων καλλιεργειών,  γι 'αυτό συνιστάται η χρήση του προϊόντος, μετά από ανάλυση φυλλώματος, ή χρησιμοποιώντας το πλάνο λίπανσης.
Συνδυαστικότητα: το Magnefol συνδυάζεται με όλα τα κοινά φυτοφάρμακα και όλα τα προϊόντα αυτής της σειράς.