Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

MULTIFOL

MULTIFOL

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΣΥΝΘΕΣΗ

Αζωτο ολικό                                 4  Kg/HL

Πεντοξείδιο φωσφόρου(Ρ2Ο5)   18    ‘’ 

Οξείδιο καλίου  (Κ2Ο)                 14    ‘’

Οξείδιο του μαγνησίου(MgO)        2    ‘’  
 
Βόριο                                         0,15    ‘’  
 
Χαλκό                                       0.18    ‘’

Ψευδάργυρο                             0,03    ‘’

Σίδηρος (Fe)                             0.05    ‘’

Οξείδιο του ασβεστίου(CaO)    1.25    ‘’φυσικοχημικοί παράμετροι:
pH:3,3
πυκνότητα :1,30 Kg/Lτ

Χαρακτηριστικά

Η ισορροπία μεταξύ μακροστοιχείων  και μικροστοιχείων που παρουσιάζεται στο multifol επιδρά
τόσο στην ποσότητα της παραγόμενης γύρης όσο και στην καλύτερη καρπόδεση, καθώς επίσης και στην καλή ανάπτυξη της ρίζας  . Αυξάνει  τα επίπεδα μικροστοιχείων χωρίς απαίτηση χρησιμοποίησης άλλων χηλικών προϊόντων, ακόμα συντελεί στην μείωση του κόστους και σε καλύτερα αποτελέσματα

Ενδείξεις

·         Περιέχει προσκολητικό το οποίο βοηθάει στην αφομοίωση και διεγείρει των μεταβολισμό των φυτών.
·         Βελτιώνει το ΡΗ των αλκαλικών νερών.
·         Βελτιώνει την καρπόδεση των φυτών, αυξάνοντας την ποσότητα της γύρης.
·         Μειώνει το στρες των φυτών κατά την διάρκεια της μεταφύτευσης βοηθώντας στην αύξηση της   ριζοβολίας.
·         Δημιουργεί έντονο χρωματισμό στη μελιτζάνα.
·         Αποφεύγεται η νέκρωση η απόρριψη των ανθέων των κολοκυθιών.
·         Σε θερμούς χώρους αποφεύγεται η υπερβολική επιμήκυνση των μεσογονατίων διαστημάτων.


Περίοδος εφαρμογής

Σε οποιαδήποτε περίοδο και φάση της καλλιέργειας, ιδιαίτερα πριν από το κλείσιμο των άνθεων.
Να αποφεύγεται η χρήση του τις θερμές ημέρες των καλοκαιρινών μηνών καθώς και τις βροχερές ημέρες.


Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Άνθη & κηπευτικά

0,8-1%
3-5 λτ/στρέμμα

Οπωροφόρα

1,0-2%
10-30λτ/στρέμμα

Αμπέλι

1,5-3%
30-35 λτρ/στρέμμα

Η δοσολογία και ο αριθμός των επεμβάσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες των διαφόρων καλλιεργειών,  γι 'αυτό συνιστάται η χρήση του προϊόντος, μετά από ανάλυση φυλλώματος, ή χρησιμοποιώντας το πλάνο λίπανσης.

Συνδυαστικότητα : το MULTIFOL συνδυάζεται με όλα τα κοινά φυτοφάρμακα και όλα τα προϊόντα αυτής της σειράς.