Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

PENTAFOL

PENTAFOL

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΣΥΝΘΕΣΗ

Καλιο ( Κ2Ο )                     50       Kg/HL       
Οργανικά  Οξέα                  15          ΄΄
Βιοδιεγέρτες                       2,5         ΄΄

φυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα: 1,5 Kg/L                                              
PH: 11,7

Χαρακτηριστικά
Περιέχει οργανικά οξέα φυτικής προέλευσης που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του
προϊόντος, ενεργοποιώντας την πορεία του μεταβολισμού που συμβάλλει στην ωρίμανση των φρούτων.
Λίπασμα που ενδείκνυται για την τελική φάση της καρποφορίας, εξ αιτίας της υψηλής περιεκτικότητας του σε κάλιο. Επίσης ενδείκνυται και για τις περιπτώσεις έλλειψής του. Αυξάνει το έλαιο και τα σάκχαρα και συνεισφέρει στην αύξηση του μεγέθους των καρπών. 


Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Άνθη & κηπευτικά

0,1-0,5 %

Οπωροφόρα & Αμπέλι

0,3-1%

Ελιά

0,5-1,5%Συνδυαστικότητα:
Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο ή με τη χρήση κοινών φυτοφαρμάκων εκτός από παραφινικά έλαια.