Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

PLANTFOL

PLANTFOL

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (N) ολικό             22  Kg/HL 
Άζωτο (N) 0ργανικό       16      ‘’         
Άζωτο (N) Νιτρικό           2      ‘’         
Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό     4      ‘’         
Bόριο (B)                    0.20      ‘’
οργανκή ουσία              24      ‘’
Αμινοξέα                       10      ‘

φυσικοχημικοί παράμετροι:
Ph: 6,0
Πυκνότητα:1.25 Κg/lt

Χαρακτηριστικά

Το PLANTFOL είναι ένα υγρό λίπασμα κατάλληλο για την ταχεία ανάπτυξη των νέων φυτών
της ελιάς και άλλων οπωροφόρων, καθώς και των κηπευτικών και λουλουδιών.  Επίσης ενδείκνυται  σε περιπτώσεις χαμηλής ανάπτυξης σε ενήλικα δέντρα.
Το περιεχόμενό του σε αμινοξέα υψηλής αφομοίωσης, ευνοεί την ταχεία χρήση του από το φυτό, το οποίο παράγει άμεσα αποτελέσματα.
Για την επίτευξη των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων θα πρέπει κατά το χρόνο της εφαρμογής η εδαφική  υγρασία να είναι επαρκής.


Ενδείξεις


Προωθεί τον μεταβολισμό και την ανάπτυξη των φυτών.

Χορηγούμενο πριν την άνθηση βελτιώνει την καρπόδεση.   
      
Σε συνδυασμό με Olifol ή Complet αυξάνει το μέγεθος του καρπού.

Σε συνδυασμό με Complet ευνοεί την ζωηρότητα των φυτών.

Σε συνδυασμό με Multifol-HC μειώνει την πτώση των ανθέων.

Σε συνδυασμό με Olifol επισπεύδει την ωρίμανση.

Σε συνδυασμό με Regefol ευνοεί την γρήγορη ανάκαμψη από συνθήκες  παγετού ή στρες ή  από επιβλαβείς οργανισμούς, και  όταν χορηγείται σε υδρολίπανση προωθεί την αφομοίωση των θρεπτικών ουσιών από το έδαφος

Περίοδος εφαρμογής

Σε κάθε εποχή του χρόνου, ιδιαίτερα πριν την άνθηση και κατά  τους καλοκαιρινούς μήνες,


Δόση


    Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Άνθη & κηπευτικά

0,2 - 0,3%
3- 5 Lt/στρέμμα
Οπωροφόρα & Αμπέλι

0,5 - 0,6%
2 - 10 Lt/στρέμμα
Eλιά

0,5-1,0%
10- 20 Lt/στρέμμα


Η δοσολογία και ο αριθμός των επεμβάσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες των διαφόρων καλλιεργειών,  γι 'αυτό συνιστάται η χρήση του προϊόντος, μετά από ανάλυση φυλλώματος, ή χρησιμοποιώντας το πλάνο λίπανσης.

Συνδυαστικότητα : το  Plantfol συνδυάζεται με όλα τα κοινά φυτοφάρμακα και όλα τα προϊόντα αυτής της σειράς.