Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

RADIFUL

RADIFUL

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΣΥΝΘΕΣΗ

Ολική οργανική ύλη
43
Kg/Hl
Φουλβικά οξέα
33
Kg/Hl
Ολικό χουµικό   εκχύλισµα
34
Kg/Hl
Οργανικός άνθρακας
20
Kg/Hl
Ολικό άζωτο
2,5
Kg/Hl
Οργανικό άζωτο
2,2
Kg/Hl
Αµµωνιακό άζωτο
0,09
Kg/Hl


Nιτρικό άζωτο
0,09
Kg/Hl


Ουρικό άζωτο
0,12
Kg/Hl


Φωσφόρος (P2O5)
10
Kg/HlΚάλιο (K2O)
6,2
Kg/Hl
Ασβέστιο (CaO)
1,7
Kg/Hl
Mαγνήσιο (MgO)
2.000 ppm
Θείο (S)
0,7
Kg/Hl


φυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα: 1,25 Kg/Hl 
PH : 2,5

Χαρακτηριστικά

Πυκνό διάλυμα φουλβικών οξέων και οργανικής ύλης εμπλουτισμένο µε ΦΩΣΦΟΡΟ.
Παρουσιάζει υψηλή διαλυτότητα στα αλκαλικά περιβάλλοντα και δεν καθιζάνει στα όξινα. Τα οργανικά στοιχεία που το συνθέτουν έχουν χαμηλό µοριακό βάρος και µικρό µέγεθος και έτσι αυξάνουν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητά του και την ταχύτητά του, και µμειώνουν τον κίνδυνο του φραξίματος των σωλήνων άρδευσης. Επίσης διακρίνεται για την υψηλή ικανότητα ανταλλαγής καιόντων.

Ενδείκνυται ειδικά για περιπτώσεις έλλειψης φωσφόρου. Ευεργετεί το ριζικό σύστημα, κυρίως στην αρχή του κύκλου της καλλιέργειας ή στις νέες φυτείες.

Δόση


Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Άνθη & κηπευτικά


1-2 cc /m2 κάθε 7/10 ημέρες

Οπωροφόρα & Αμπέλι


5-10 L/στρ/Έτος
Eλιά


6-12 L/στρ/Έτος