Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

REGEFOL

REGEFOL

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΣΥΝΘΕΣΗ

Κάλιο(K2O)               10 Kg/HL

Βόριο(B)                          1     ‘’

Χαλκός(Cu)                   0,4    ‘’

Μαγγάνιο(Mn)              1,15   ‘’

Χλώριο(Cl)                     4.2   ‘’

Παράγοντες μεταβολισμού  30


φυσικοχημικοί παράμετροι:
πυκνότητα: 1,23 Kg/Lt
ΡΗ:4,5

Χαρακτηριστικά

Διεγείρει τον μεταβολισμό των φυτών. Η σύνθεση των στοιχείων είναι τέτοια ώστε να
διευκολύνεται η κυκλοφορία των χυμών. Ευνοείται η αύξηση του επιπέδου των υδατανθράκων, καθώς και τη μεταφορά τους προς τα σημεία ανάπτυξης του φυτού. Το υψηλό περιεχόμενο σε ανόργανα άλατα, με τη μορφή χηλικών συμπλόκων μπορεί να λύσει περιπτώσεις έλλειψης, δεδομένου ότι η αφομοίωση με την μορφή των χηλικών είναι υψηλότερη.


Ενδείξεις    

Βερτισιλιώσεις και άλλοι μύκητες:
Βοηθάει το φυτό τόσο στην αντιμετώπιση δυσμενών συνθηκών πχ. Ξηρασία παγετό κ.τ.λ. όπως και στο να ανακάμψει μετά από αυτές.
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να συνοδεύεται και με μυκητοκτόνο, σύμφωνα με τις συνιστώμενες  δόσεις.
Παγετός:
Εφαρμόζεται  σε περίπτωση επικείμενου παγετού ή και μετά από παγετό, οπότε και αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό οι δυσμενείς επιπτώσεις.
Βελτιώνει την κυκλοφορία των χυμών και τη θρέψη των βλαστών.
Ενθαρρύνει την αναγέννηση των φύλλων.
Τροφοπενίες
Εφαρμοζόμενο πριν την έκπτυξη των βλαστών μειώνονται οι χλωρώσεις 
Σε συνδυασμό με Kaofol βελτιώνει τον χρωματισμό στους καρπούς τομάτας.
Σε συνδυασμό με Microfol ενεργεί ως φορέας που επιταχύνει τόσο  την απορρόφηση των ιχνοστοιχείων όσο και την μεταβολική τους δράση.
Σε  συνδυασμό με Plantfol αυξάνει την ζωηρότητα και την πρωίμιση.

Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση

0,3-1% με ψεκασμό.

Η δοσολογία και ο αριθμός των επεμβάσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες των διαφόρων καλλιεργειών, γι 'αυτό συνιστάται η χρήση του προϊόντος, μετά από ανάλυση φυλλώματος, ή χρησιμοποιώντας το πλάνο λίπανση

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με όλα τα γνωστά φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, εκτός από Ελαιώδη σκευάσματα και όλα τα προϊόντα αυτής της σειράς.