Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

SPRINGFOL

SPRINGFOL

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΣΥΝΘΕΣΗ

Oλικό Άζωτο (N)                   0,75     Kg/Hl

Κάλιο (K2O)                             11    Kg/Hl

Bόριο (B)                              1,35     Kg/Hl

Ολική Οργανική Ύλη              36      Kg/Hl

Ολικός οργανικός άνθρακας      21,2  Kg/Hl

Οργανικά οξέα                        10      Kg/Hl

Bιοδιεγέρτες                            22      Kg/Hl

Mαγκάνιο (Mn)                        9500 ppm

Βιταμίνη B1                              20 ppm

Βιταμίνη B2                              13 ppm

Βιταμίνη B6                              13 ppm

Βιταμίνη D                                13 ppm


φυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα: 1,28 Kg/L
PH: 4,5

Χαρακτηριστικά
Εξ αιτίας της πλούσιας σύνθεσης του σε στοιχεία που χρησιμοποιούνται από
το φυτό κατά την ανθοφορία    και την την καρπόδεση ενδείκνυται για την βελτίωση και την αύξηση της σοδειάς.

Δόση


Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Κηπευτικά & Άνθη

0,5-1 % του νερού για ψεκασμό
0,5-1 L/100 m2/μήνα
Αμπέλι

0,3-1 % του νερού για ψεκασμό
2,5-7,5 L/στρ/έτος
Οπωροφόρα
0,3-1 % του νερού για ψεκασμό
2,5-7,5 L/στρ/έτος
Eλιά 

0,5-1 % του νερού για ψεκασμό
0,5–1,5 L/φυτό/έτος