Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

STARTFOL

STARTFOL

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ


Ολικό άζωτο                    30 Kg/Hl
Πρωτεϊνικό άζωτο              2     ΄΄
Νιτρικό άζωτο                 3,6     ΄΄
Αμιδικό άζωτο               20,5     ΄΄
Αμμωνιακό άζωτο           4,4     ΄΄
Ολικά αμινοξέα                  7     ΄΄
Ελεύθερα αμινοξέα            5     ΄΄
Bόριο                              0,1     ΄΄
Συνδετικοί παράγοντες      5     ΄΄

φυσικοχημικοί παράμετροι

Πυκνότητα    1,24  Kg/Lt
Ph: 6,5

Χαρακτηριστικά

Περιέχει οργανικά οξέα φυτικής προέλευσης που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος και που σε συνδυασμό με τα αμινοξέα και τους διαφορετικούς τύπους του αζώτου το καθιστούν
περισσότερο αφομοιώσιμο. Λίπασμα που ενδείκνυται για την αρχική φάση των καλλιεργειών και για διαφυλλικές εφαρμογές. Ο εμπλουτισμός του με άζωτο σε διαφορετικούς τύπους το καθιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Τα αμινοξέα ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών και την ποιότητα αλλά και ποσότητα των παραγομένων προϊόντων. Λόγω του ειδικού του τύπου, σε συνδυασμό με άλλα θρεπτικά συστατικά βοηθά σε μεγάλο βαθμό την απορρόφησή τους.

Δόση


Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Άνθη & κηπευτικά

0,3-2 %

Οπωροφόρα & Αμπέλι

0,5-2%

Eλιά

1-3%


Συνδυαστικότητα:Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο ή με τη χρήση κοινών φυτοφαρμάκων εκτός από παραφινικά έλαια.