Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

VICTORIA

VICTORIA

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ολική οργανική ύλη          29,16   % β/β
Ολικό άζωτο                     2,66     % β/β
Oργανικό άζωτο               2,58     % β/β
Aµµωνιακό άζωτο             0,033   % β/β
Nιτρικό άζωτο                  0,033   % β/β
Ουρικό άζωτο                  0,05     % β/β
Ολικά αµινοξέα                12,5     % β/β
Οργανικά οξέα                12,08    % β/β
Οργανικός άνθρακας       7,5       % β/β
Bιοδιεγέρτες                    1,6       % β/β
Βιταµίνες                         0,175   % β/β

φυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα: 1,2 Kg/L
 PH: 5

Χαρακτηριστικά

Συμπυκνωμένο διάλυμα αμινοξέων και οργανικών οξέων που ενδείκνυται για διαφυλλική εφαρμογή
 και  εφαρµογή  στο  ριζικό  σύστημά.  Τα ταχείας  αφομοίωσης  συστατικά  του ευνοούν  την  γρήγορη  δημιουργία  των  ιστών,  δεδομένου  ότι  ενδείκνυται,  ειδικά,  για φάσεις µμεγάλης κατανάλωσης θρεπτικών συστατικών και γρήγορης πρώτης βλάστησης. Επίσης, παρουσιάζει µεγάλη ικανότητα αποκατάστασης µετά από στρες που υπέστη το φυτό. Όταν συνδυάζεται µε άλλα λιπάσματα, βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών τους.Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Οπωροφόρα

0,5-1 % στο νερό του ψεκασµού
5-10  L/στρ/έτος
Κηπευτικά

0,2-1 % στο νερό του ψεκασµού
1-2lt/στρ κάθε 7/10 ηµέρες

Άνθη
0,3-1 % στο νερό του ψεκασµού
5-15  L/στρ/ έτος

Eλιά
0,5-1 % στο νερό του ψεκασµού
5-10  L/στρ/ έτος

Αμπέλι
0,5-1 % στο νερό του ψεκασµού
5-30  L/στρ/ έτος