Τρίτη 12 Μαΐου 2015

ZINTEC

ZINTECΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ


Ψευδάργυρος (Zn)               12,6 % β/o   

Χηλικός παράγοντας          EDTA


Φυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα: 1,2 Kg/L

Ph: 4,5 - 5,5Χαρακτηριστικά
Υγρό λίπασμα, που ενδείκνυται ειδικά για να καλύψει τις ελλείψεις ψευδαργύρου ή για να
συμπληρώσει τη λίπανση μακροθρεπτικών σε όλων των ειδών τις καλλιέργειες. Η περιεκτικότητά του  σε  χηλικό  σύμπλοκο  ευνοεί  τη  διαθεσιμότητα  του  ψευδαργύρου,  και  έτσι  μπορεί  να αφομοιωθεί από το φυτό οποιαδήποτε στιγμή.


Τρόπος χρήσης
Χρησιμοποιείται διαφυλλικά, αλλά και στη ρίζα. Η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται όταν παρατηρούνται τα πρώτα συμπτώματα έλλειψης ή για να προληφθούν και ελεγχθούν τα θρεπτικά επίπεδα του ίδιου.

Δόση
Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση

Κηπευτικά

0,1-0,3 %
0,3 -0,5   L/στρ. μέχρι να φτάσει η δόση στα 1,5-3,0 L /στρ./έτος.Οπωροφόρα και  Ελιές0,1- 0,4 % νερού για ψεκασμό. Επαναλαμβάνεται δύο με τρεις φορές το χρόνο.


0,3 -0,5   L/στρ. μέχρι να φτάσει η δόση στα 1,5-3,0 L /στρ./έτος.Αμπέλι

0,1 – 0,4 % νερού για ψεκασμό. Επαναλαμβάνεται δύο με τρεις φορές το χρόνο
0,3 -0,5   L/στρ. μέχρι να φτάσει η δόση στα 1,5-3,0 L /στρ./έτος.