Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

ANTILLA


ü  Πολύ μικρή παραμόρφωση καρπού

ü  Έως 92% σε καρπό πρώτης κατηγορίας

ü  Καλή παραγωγή καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν

ü  Καλό μέγεθος καρπού στο τέλος της σεζόν

ü  Αντοχή στην μεταφορά


ü   Απαλό κόκκινο χρώμα