Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

A 7


   
ü  Νόστιμος καρπός

ü  Υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα

ü  Ιδανική για απαιτητικές αγορές

ü  Ελάχιστη παραμόρφωση καρπού 

ü  Πρώιμη παραγωγή

ü  Καλή ποιότητα καρπού

ü  Καλό κόκκινο χρώμα

ü  Μεγάλη διάρκεια συγκομιδής