Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

BENICIAü  Μετρίου μεγέθους φυτό

ü  Πολύ καλό και ομοιόμορφο σχήμα καρπού

ü  Έχει καλό προφίλ ανθεκτικότητας στις ασθένειες αν και είναι ευαίσθητη  σε βερτισιλλίωση(Verticillium  dahliae)


ü  Υψηλή παραγωγικότητα


ü    Καλό κόκκινο χρώμα