Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

CALINA MADURACION

CALINA MADURACION

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΣΥΝΘΕΣΗ


Ολικό άζωτο               2,0       % β/β
Ολική οργανική ύλη   20        % β/β
Οργανικός άνθρακας 11,5     % β/β
Χουμικό εκχύλισμα     14,6     % β/β
Φουλβικά οξέα           14,6     % β/β
Κάλιο (K2O)                13,0      % β/β

Περιέχει βιοδιεγέρτες που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος με την ενεργοποίηση των μεταβολικών μονοπατιών που παρεμβαίνουν κατά την ωρίμανση των καρπών.


φυσικοχημικοί παράμετροι:
Πυκνότητα: 1,3 Kg/L
 PH: 6-8

Χαρακτηριστικά

Λίπασμα πλούσιο σε κάλιο, οργανική ουσία και φουλβικά οξέα κατάλληλο για την τελική φάση των καλλιεργειών λόγω της σημαντικής συμβολής του καλίου. Η ισορροπία του και η ταχεία αφομοίωση του συμβάλουν στην αύξηση της περιεκτικότητας του καρπού σε έλαια και σάκχαρα.
Επίσης ενδείκνυται στις φάσεις της καλλιέργειας κατά τις οποίες παρατηρείται έλλειψη των στοιχείων αυτών.


Δόση

Καλλιέργεια
∆οσολογία για διαφυλλική χρήση
∆οσολογία για υδρολίπανση
Οπωροφόρα
&
Αμπέλι
0,3-2 % στο νερό του ψεκασµού

Κηπευτικά
&
Άνθη
0,2-1 % στο νερό του ψεκασµού

Ελιά
0,5-3 % στο νερό του ψεκασµού

Δημητριακά

2-10 lt/στρέμμα και έτος ανάλογα με τις συνθήκες καλλιέργειας