Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015

CAMAROSA
ü  Μεγάλη διάρκεια παραγωγής

ü  Έντονο κόκκινο χρώμα καρπών

ü  Μεγαλόκαρπη

ü  Έντονο άρωμα και καλή γεύση

ü  Παραγωγική


ü  Σε χαμηλές θερμοκρασίες παραμόρφωση καρπού