Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

COSTAü  Αντοχή στην μεταφορά

ü   Απαλό κόκκινο χρώμα

ü  Μεσόψιμη Παραγωγή

ü  Καρπός μεσαίου μεγέθους

     
ü  Εύρωστο, δυνατό Φυτό

ü  Πολύ μικρή παραμόρφωση καρπού

ü  Καλή παραγωγή καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν