Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

FLAVIA

ü  Εύρωστο φυτό

ü  Καλό, κωνικό σχήμα καρπού

ü  Φυτό μέσο-πρώιμης παραγωγής

ü  Μεγάλη διάρκεια παραγωγής

ü  Καλό κόκκινο χρώμα


ü  Αντοχή στην μεταφορά