Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015

FORTUNA
ü  Υψηλό ποσοστό μεγάλων σε μέγεθος και εμπορεύσιμων καρπών.

ü  Υψηλή παραγωγικότητα

ü Ομοιόμορφοι καλοσχηματισμένοι καρποί

ü  Καλή μετασυλλεκτική αντοχή

ü  Εξαιρετική γεύση.