Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

MARISOL


ü Όρθιο, πυκνό φυτό
ü Πρώιμη παραγωγή
ü Κωνικός καρπός

ü Σφιχτή σάρκα