Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

RABIDA
ü Φυτό Μικρών Ημερών

ü Καλή πρώιμη παραγωγή

ü Καλό κόκκινο χρώμα

ü Εξαιρετική γεύση

ü Λουσάτο φρούτο με καλή υφή

ü  Μικρή ή και καθόλου παραμόρφωση καρπού.ü  Καλό μέγεθος του καρπού μέχρι το τέλος της σεζόν