Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015

SAN ANDREAS


ü Υψηλή ποιότητα καρπού
ü Υψηλή απόδοση
ü Πολύ καλό άρωμα
ü Πρώιμη ποικιλία
ü Υψηλή παραγωγικότητα