Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015

ALBION·       Φυτό ουδέτερων ημερών
·       Μεγάλος κωνικός καρπός
·       Καλό κόκκινο χρώμα

·       Υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα