Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

SELVA


·       Φυτό ουδέτερων ημερών
·       Μεγαλόκαρπη με καλό άρωμα
·       Πρώιμη ωρίμανση
·       Αντοχή στην μεταφορά
·       Υψηλή παραγωγή

·       Ανοιχτό κόκκινο χρώμα