Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Λίγα Λόγια Για το Εργαστήριο

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1984  με έδρα την Πάτρα και στόχο την παροχή εργαστηριακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στον επαγγελματία όσο και στον ερασιτέχνη γεωργό.


Ήταν από τα πρώτα ιδιωτικά εργαστήρια γεωργικών αναλύσεων στον ελληνικό χώρο με εξειδίκευση στις  αναλύσεις :

Ø  Εδάφους
Ø  Νερού Άρδευσης
Ø  φυτικών ιστών
Ø  θρεπτικών διαλυμάτων
Ø  Λιπασμάτων


συνοδευόμενες πάντα από  ανάλογες προτάσεις  και συμβουλές  ορθολογικής λίπανσης με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η μακρόχρονη εμπειρία του προσωπικού διασφαλίζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και Υπεύθυνες συμβουλές εξειδικευμένης λίπανσης.


Οι αναλύσεις δειγμάτων  ΕΔΑΦΟΥΣ, περιλαμβάνουν προσδιορισμό  σε:

Ανθρακικό ασβέστιο(CaCO3) , Ενεργό ασβέστιο , PH , Αγωγιμότητα , Οργανική Ουσία , Μηχανική Σύσταση


                    

Οι αναλύσεις δειγμάτων φυτικών ιστών,περιλαμβάνουν 

προσδιορισμό σε:
        Οι αναλύσεις δειγμάτων νερού αρδευσης και 

θρεπτικών διαλυμάτων, περιλαμβάνουν προσδιορισμό 

σε: PH , Αγωγιμότητα , Ανθρακικό(CO3) , Διτανθρακικό(HCO3
   

       
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος ή/και μέτρηση άλλων στοιχείων παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας .