Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

ΕΓΤΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • Η έδρα και το κατάστημα λιανικής πώλησης βρίσκεται στην Πάτρα στην οδό Μαρακοπούλου47. 


  • Τέλος στην περιοχή του Λάππα Αχαΐας υπάρχει ακόμα ένας αποθηκευτικός χώρος για την καλύτερη εξυπηρέτηση της εκεί περιοχής.