Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

ROCIERA


  • Φυτό ουδέτερων ημερών
  • Σταθερή παραγωγή σε όλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου
  • Καλή απόδοση σε πρώιμη φύτευση
  • Φυτό μετρίου σφρίγους αλλά συμπαγές
  • Καρπός κωνικού σχήματος με λαμπερό κόκκινο χρώμα
  • Υψηλοί βαθμοί Brix και καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα