Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

ROCIERA

· Φυτό ουδέτερων ημερών
· Σταθερή παραγωγή σε όλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου
· Καλή απόδοση σε πρώιμη φύτευση
· Φυτό μετρίου σφρίγους αλλά συμπαγές

  • Καρπός κωνικού σχήματος με λαμπερό κόκκινο χρώμα
  • Υψηλοί βαθμοί Brix και καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα