Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

ELIDE


       ΦΥΤΌ:

  •      Απαιτεί χαμηλά επίπεδα ψύχους.
  •      Δυνατό φυτό ανθεκτικό σε ασθένειες φύλλων και ριζών.
  •      Μέτρια ανάπτυξη.
  •      Καλή  ανάπτυξη σε κουρασμένα εδάφη.
  •      Ανθεκτικό σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
  •      Υψηλή παραγωγικότητα.

ΦΡΟΥΤΟ:

  •      Πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, έντονη γλυκιά γεύση με μέτρια οξύτητα.
  •      Ελκυστικό και ομοιόμορφο κόκκινο χρώμα.
  •      Φρούτο μεγάλης σταθερότητας.
  •      Ελκυστικό και ομοιόμορφο κόκκινο χρώμα.
  •         Καλή πυκνότητα-σφριγηλότητα και υφή.
  •      Ανθεκτική επιδέρμιδα.
  •      Καλή μετασυλλεκτική αντοχή.
  •      Εύκολη και γρήγορη συγκομιδή.
  •      Κωνικό σχήμα, με ωραίο και ομοιόμορφο μέγεθος  καθόλη την περίοδο συγκομιδής.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

  •       Μεσο όψιμο  φυτό μεγάλης διάρκειας συγκομοιδής.       
  •       Καρπός υψηλής ποιότητας μέχρι και το τέλος της περιόδου συγκομοιδής.