Σάββατο 1 Μαΐου 2021

PARTHENOPE

 

ΦΥΤΟ:
  • Απαιτεί ήπιες χειμερινές θερμοκρασίες.
  • Φυτό όμοιο της ποικιλίας  Fortuna.
  • To φρούτο εξαίχει της φυλλώματος με αποτέλεσμα να είναι έυκολή η συγκομιδή.
  • Μεγάλη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη από τις περισσότερες παραγώμενες ποικιλίες.
ΦΡΟΥΤΟ:
  • Κωνικό σχήμα κάρπου.
  • Όμορφο λαμπερό κόκκινο χρώμα  και συνεκτικός  καρπός.
  • Έντονη γεύση με μέτρια οξύτητα.
  • Καλό μέγεθος καθ όλη την διάρκεια παραγωγής.
ΣΥΓΚΟΜΟΙΔΗ:
  • Υπερπρώιμη ποικιλία